Välkommen

I mitt slöjdande och konstnärliga skapande djupdyker jag i existensiella, mytiska och mystika frågor. Jag har två inriktningar. Dels handlar det om bruksslöjdande och folkkonst. Dels handlar det om ett undersökande av för mig stora frågor i livet. Jag kultiverar aktivt Falun Dafa. Söker aktivt inom mig själv och blickar aktivt in i min själ för att finna vad som är nästa steg i min existensiella utveckling.


Det finns en plats i hjärtat
Befolkad av drakar, örnar och djupa skogar
Här bor sukten och spänningen
Längtan och upplysningen
Allt som låter dina rötter gro
Låter asken växa
Mot himmelriket