Kultivering

En del av mitt skapande handlar om att undersöka ett uråldrigt uttryck som kallas kultivering. Kultivering handlar om en människas andliga och personliga utveckling mot något som är större än vad denna nu är. Jag undersöker mytologi, psykologi, andlighet och Falun Dafa, den kultiveringsmetod jag själv utövar.

I mytologi pratar man ofta hjältens resa där symboler som drakar används för att representera tillkortakommanden hjälten behöver komma förbi för att utvecklas. Skatter blir en symbol för den belöning utvecklingen ger. Inom Falun Dafa ses svårigheter i livet just som tillfällen att utveckla sig själv och komma närmare sin inre godhet. 

För mig är kultivering inom Falun Dafa en process av att ständigt utvecklas och genom det når jag ett tillstånd där jag lättare blir tillfreds med världen, inte bekymras eller våndas så mycket när saker går dåligt och kan se motgångar och orättvisor som värdefulla tillfällen till utveckling.

Jag håller till och från utställningar inom ämnet och lägger här upp två av de verk som brukar få följa med.

To be True Good and Endure

”Att vara sann, god och tålmodig” ses inom Falun Dafa som universums egenskap. Jag ser det som den högsta visdomen. Det är det som vägleder mig inom det vardagliga livet och i min meditation.

”Att vara Sann God och Tålmodig” är det som finns kvar när all egoism har arbetats bort. Ju mer strävan, negativitet och egoism jag kan lägga åt sidan desto mer tydlig blir den här egenskapen för mig.

”Att vara Sann God och Tålmodig” är inte samma sak för mig från dag till dag. Det är en princip som jag hela tiden försöker få en bättre förståelse av. Genom att i vardagen ta ett steg tillbaka i konflikter och fundera över denna princip, att förstå att en förolämpning oftast bara är en kränkning av mitt ego, inte av mig, och istället för att gå till motangrepp låta denna del av mitt ego fall av, släppas.

Kill your Dragons

IMG_20180225_095712-152618588-1314030

Draken som mytologisk varelse är ofta en metafor för vår egen inneboende kamp. Samtidigt som vi lever ett liv i den här fysiska världen vandrar vi en andlig resa där vi på olika sätt lär känna och utvecklar oss själva.

Jag älskar drakmyten just för att den visar allvaret i den processen. Att dräpa ett eldsprutande helvetesdjur som lever inom en. Det är inte lätt, det är inte självklart att man lyckas. Det är snarare såpass svårt att risken att falla in i självklagan, egoism och negativitet är väldigt stor.

Men de som lyckas vinner jungfrun, metaforen för ens egen känsla av att vara obefläckad, god, vacker, i sin egen existens värdefull. Symbolen av jungfrun behöver, till skillnad från symbolen av hjälten, inte utföra yttre saker för att påvisa sitt värde. Detta blir vinsten om man dräper sin inre drake.