Länkar

Föreningen Konst och Kultur

Föreningen Konst och Kultur
Driver en konstutställning om Falun Dafa och mänskliga rättigheter i Kina


Jögge sundqvist
Folkkonstnär och Slöjdare. Har flera bra böcker, tips på inköp av verktyg mm


Epoch Times
Nyhetstidning där jag har min blogg och till vilken jag skriver krönikor