Länkar

Föreningen Konst och Kultur
Driver en konstutställning om Falun Dafa och mänskliga rättigheter i KinaFöreningen Konst och Kultur

Jögge sundqvist
Folkkonstnär och Slöjdare. Har flera bra böcker, tips på inköp av verktyg mm

Epoch Times
Nyhetstidning där jag blandannat har min blogg