Jag har valt att döpa min sida till Livshantverk. Anledningen till detta är flera. Livshantverk är mitt livsprojekt. Det handlar om slöjden och skapandet men det handlar också om livet i stort och om vad det innebär att vara människa.

Denna sida är en avbild av projektet och min process mot att bättre förstå vad livet, slöjden och de stora frågorna handlar om. Den är en skildring av min vandring mot att nå de höga bergstopparna.

Livshantverk
Hantverk är liv

Under sidan om slöjd finner ni en inblick i min produktion och mitt slöjdande. Under journalistik finner ni artiklar från den tidning jag frilansar åt. ”Då älskar jag min fiende” är en utställning om livets mening och begreppet kultivering.

Välkommen!