I mina undersökningar av livets mening har jag fastnat för en kultiveringsmetod som heter Falun Dafa. Det är en qigong-metod där fem meditativa övningar kombineras med en lära baserad på Sanning-Godhet-Tålamod.

Vad jag främst fastnade för i denna metod var begreppet kultivering. Kultivering handlar om att aktivt arbeta med sig själv och sina känslor för att släppa det negativa och gynna det positiva. För att komma närmare vad man ser som universums mest grundläggande egenskap Sanning-Godhet-Tålamod

Att vara Sann God och Tålmodig
I denna gåta jag sjunker ner
Djupt i min själs dolda dal
Mitt hjärta kan blott le

I dagens samhälle finns det en mentalitet av att vi kan bli vad vi vill. Vad händer om vi tolkar detta mantra andligt istället för fysiskt? Vad händer om jag gör det till min livsuppgift att bli en varelse kapabel att älska min fiende? Att fullända mitt inre istället för mitt yttre.

Vad innebär det att bli ett med Sanning-Godhet-Tålamod? Är det möjligt att älska sin fiende? Vad händer när vi inser att denna fiende många gånger är oss själva? Är vi då fortfarande redo att på allvar förlåta oss? Dessa frågor undersöker jag i min utställning Då älskar jag min fiende.

När min själs kärlek når det starkt föraktade
När hatet till min fiende falnar
När intentioner och avsikter tynar
När mitt hjärta når Tao
Då älskar jag min fiende
Från det innersta i min själ
Till det yttersta av min kropp