Sedan ett antal år skriver jag åt nyhetstidningen Epoch Times. Som journalist möter man många intressanta människor. Nedan är några artiklar och krönikor som av någon anledning berört mig extra mycket. Det kan handla om vardagsbetraktelser jag finner intressanta eller så har de en direkt koppling till slöjden.